Goede doelen

De MFAS zet zich in voor verschillende goede doelen. Zo organiseert de MFAS elk jaar een Nieuwjaars loterij, waarbij de volledige winst naar stichting Steun Emma gaat. Dit jaar werd een recordbedrag opgehaald van 855 euro! Ook kiest het nieuwe bestuur van de vereniging elk jaar een nieuw goed doel om geld op te halen gedurende het jaar. Geld wordt dan verzameld voor het goede doel door bijvoorbeeld het verkopen van tosti’s in de MFAS-kamer, het motiveren van externe tappers om hun vrijwilligersbijdrage te doneren en het organiseren van rozenactie tijdens Valentijnsdag. Dit jaar is het 124ste bestuur geld aan het inzamelen voor stichting KinderBeestFeest. De MFAS staat altijd open voor samenwerking met meer goede doelen. Voor meer informatie over de goede doelen zie hieronder.

Overhandiging cheque Emma kinderziekenhuis nieuwjaarsloterij

Stichting KinderBeestFeest 

Stichting KinderBeestFeest is een stichting die jaarlijks een gratis, besloten avondopenstelling in ARTIS organiseren uitsluitend voor kinderen met specifieke zorgbehoeften en kinderen met een handicap, hun ouders en broertjes en zusjes. De stichting wordt volledig gedreven door vrijwilligers, in totaal zijn er ongeveer 1500 mensen die meewerken aan het organiseren van deze zorgeloze dag voor de kinderen in hun familie. Het geld dat wij ophalen zal volledig worden geschonken aan Stichting KinderBeestFeest, wij hopen hiermee een goede bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie initiatief.

Stichting Steun Emma 

Het is de ambitie van het Emma Kinderziekenhuis om ieder kind recht te geven op een maximaal leven. Stichting Steun Emma brengt middelen bijeen om deze ambitie te helpen realiseren. De Stichting werft fondsen ten behoeve van het Emma Kinderziekenhuis in het nastreven van de missie. Deze fondsen maken die innovatieve behandelingen mogelijk. In lijn met de doelstellingen richt de Stichting zich op fondsenwerving en (materiële) ondersteuning ten bate van haar drie speerpunten: wetenschappelijk onderzoek, welzijn, en voorlichting en educatie. Dit moet leiden tot beter onderzoek en verbetering van zorg en psychosociale omstandigheden waarin kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes, in het ziekenhuis verkeren. Kortom, het doel van Stichting Steun Emma is het ondersteunen van het Emma Kinderziekenhuis om een nog beter kinderziekenhuis te worden.