Jaarvertegenwoordiging

De MFAS heeft in elk jaar een groep van zes studenten die hun jaar vertegenwoordigen. Tijdens elk blok is het hun taak om oplettend te zijn en om op te vangen waar de studenten in hun jaar problemen mee hebben of waar ze juist tevreden over zijn. Tijdens de evaluatie van het blok geven de studenten van de MFAS jaarvertegenwoordiging hun mening over allerlei aspecten van het blok, zoals de studiezwaarte, de organisatie, de verhouding tussen contacturen en zelfstudie-uren, enzovoorts.
Het evalueren gebeurt vooral aan de hand van enquêteformulieren die bij elk tentamen uitgedeeld worden en waar studenten hun commentaar op kunnen schrijven. Daarnaast houden de leden van de jaarvertegenwoordiging gedurende het blok hun oren en ogen open voor opmerkingen vanuit het jaar. Met al deze informatie kan de jaarvertegenwoordiging evalueren.

Wist je dat je op deze site de notulen van de evaluaties kunt vinden van blokken die afgelopen jaar zijn gegeven?

Heb je op- of aanmerkingen voor het blok, of een vraag over de JVT? Mail dan naar de jaarvertegenwoordiging van jouw jaar!

JVT Jaar 1 (jvtjaar1@mfas.net)
Voorzitter Jarno de Haas
Secretaris Hadeer Fawzy
Lid Facebook Camille van de Meer
Lid Evaluatie Astra Kowsoleea
Lid Canvas Juliette Koopman
Algemeen Lid Juliette Zuurbier
Begeleidend Bestuurslid Senna Diepeveen
JVT Jaar 2 (jvtjaar2@mfas.net)
Voorzitter Pien Swart
Secretaris Mabel de Ruit
Lid Facebook Sarah Lutterman
Lid Evaluatie Paula van Oosten
Lid Canvas Sien Mulleners
Algemeen Lid Jasper van de Velde
Begeleidend Bestuurslid Senna Diepeveen
JVT Jaar 3 (jvtjaar3@mfas.net)
Voorzitter Jelmer van Lieshout
Secretaris Eline Bakker
Lid Facebook Eline Lap
Lid Evaluatie Gina van der Schoot
Algemeen lid Myrthe Jarings
Algemeen Lid Liza van Dijk
Begeleidend Bestuurslid Senna Diepeveen