Jaarvertegenwoordiging

De MFAS heeft in elk jaar een groep van zes studenten die hun jaar vertegenwoordigen. Tijdens elk blok is het hun taak om oplettend te zijn en om op te vangen waar de studenten in hun jaar problemen mee hebben of waar ze juist tevreden over zijn. Tijdens de evaluatie van het blok geven de studenten van de MFAS jaarvertegenwoordiging hun mening over allerlei aspecten van het blok, zoals de studiezwaarte, de organisatie, de verhouding tussen contacturen en zelfstudie-uren, enzovoorts.
Het evalueren gebeurt vooral aan de hand van enquêteformulieren die bij elk tentamen uitgedeeld worden en waar studenten hun commentaar op kunnen schrijven. Daarnaast houden de leden van de jaarvertegenwoordiging gedurende het blok hun oren en ogen open voor opmerkingen vanuit het jaar. Met al deze informatie kan de jaarvertegenwoordiging evalueren.

Wist je dat je op deze site de notulen van de evaluaties kunt vinden van vakken die afgelopen jaar zijn gegeven?

Heb je op- of aanmerkingen voor het blok, of een vraag over de JvT? Mail dan naar de jaarvertegenwoordiging van jouw jaar!

JVT Jaar 1 (jvtjaar1@mfas.net)
Voorzitter Salina Novin Nonsrollah
Secretaris Eline Bakker
Lid PR Eline Lap
Algemeen lid Myrthe Jarings
Algemeen Lid Jelmer van Lieshout
Algemeen Lid Gina van der Schoot
Begeleidend Bestuurslid Jolien van Dorth
JVT Jaar 2 (jvtjaar2@mfas.net)
Voorzitter Vianne Bloothoofd
Secretaris Anne Hoekman
Lid PR Sanne Wildbret
Algemeen Lid Shahla Ajoebi
Algemeen Lid Jennifer van Daalen
Algemeen Lid Joanneke Ringia
Begeleidend Bestuurslid Jolien van Dorth
JVT Jaar 3 (jvtjaar3@mfas.net)
Voorzitter Anouk Gorka
Secretaris Rebecca Rössler
Lid PR Jelmer Savelkoel
Algemeen Lid Nanke Cui
Algemeen Lid Chessety Kroeze
Algemeen Lid Julia van der Zande
Begeleidend Bestuurslid Jolien van Dorth