Evaluatieverslagen

Hieronder vind je alle nabesprekingsverslagen van de afgelopen tijd. De Jaarvertegenwoordigers (JVTs) hebben hard hun best gedaan om al jullie opmerkingen mee te nemen tijdens de nabesprekingen, zodat de coördinatoren weten wat ze moeten verbeteren volgend jaar. Ook wordt er sinds kort van elke nabespreking een Studentenrapport gemaakt. Hierin staat beknopt de belangrijkste uitslagen van de evaluatieresultaten.

Jaar 1 Epicurus

OVV-1: Notulen evaluatie OVV-1 2016-2017
WDD-1: Notulen evaluatie WDD-1 2016-2017
Intra- en extramurale stage: Notulen Intra- en extramurale stage 2016-2017
CMI-1: Notulen evaluatie CMI-1 2016-2017
RA-1: Notulen evaluatie RA-1 2016-2017
RA-2: Notulen evaluatie RA-2 2016-2017

Jaar 2

Blok 2.1: Notulen nabespreking Blok 2.1 2016-2017
Blok 2.2: Notulen nabespreking Blok 2.2 2016-2017
Blok 2.3: Notulen nabespreking Blok 2.3 2016-2017
Blok 2.4: Notulen nabespreking Blok 2.4 2016-2017
Klinische en Wetenschappelijke Methodologie: Notulen nabespreking KWM 2016-2017
Junior Co-schappen: Notulen nabespreking Junior Co-schappen 2016-2017
Keuzeonderwijs: Notulen nabespreking Keuzeonderwijs 2015-2016

Jaar 3

Blok 3.1: Notulen nabespreking Blok 3.1 2016-2017
Blok 3.2: Notulen nabespreking Blok 3.2 2016-2017
Blok 3.3: Notulen nabespreking Blok 3.3 2016-2017
Blok 3.4: Notulen nabespreking Blok 3.4 2016-2017
Blok 3.5: Notulen nabespreking Blok 3.5 2016-2017
Blok 3.6: Notulen nabespreking Blok 3.6 2016-2017

Longitudinaal onderwijs:

Nabespreking Grootschalig Klinisch Lijnonderwijs: Notulen nabespreking GKLO 2016-2017
Nabespreking Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs: Notulen nabespreking KKLO 2016-2017
Farmacologie & Farmacotherapie: Notulen nabespreking F&F 2016-2017
Professioneel Gedrag: Notulen nabespreking Professioneel Gedrag 2015-2016
Vaardigheidsonderwijs: Notulen nabespreking Vaardigheidsonderwijs 2016-2017
Bachelorthesis: Notulen nabespreking Bachelorthesis 2015-2016
Canon van de Psychologie: Notulen nabespreking Canon van de Psychologie 2015-2016

Jaar 1 Curius +

Blok 1.1: Notulen nabespreking Blok 1.1 2015-2016
Blok 1.2: Notulen nabespreking Blok 1.2 2015-2016
Blok 1.3: Notulen nabespreking Blok 1.3 2015-2016
Blok 1.4 2014-2015. Het verslag van het jaar 2015-2016 ontbreekt helaas.: Notulen nabespreking Blok 1.4 2014-2015
Blok 1.5: Notulen nabespreking Blok 1.5 2015-2016
Verpleeghulpstage: Notulen nabespreking VHS 2015-2016

Studentenrapport

De meest recente studentrapporten zullen binnenkort hieronder worden geplaatst.