Ouderdagcommissie

Ouderdagcommissie

Dit jaar worden er twee ouderdagen georganiseerd door deze geweldige commissie. De ouderdagen zullen online plaatsvinden voor de ouders van jaar een en twee. Jaar twee heeft vorig jaar geen ouderdag gekregen dus die wordt dit jaar even ingehaald. De dagen beginnen met leuke colleges, daarna zullen er leuke workshops plaatsvinden zoals een rondleiding door Museum Vrolik en een TBL sessie. Ouders vinden dit altijd een geweldige dag en zullen het nooit meer vergeten! Wij zijn te bereiken via ouderdag@mfas.net

Voorzitter Noëlle de Looze
Secretaris Sharon Jansen
Penningmeester Bart Hofman
Lid PR Babs de Haan
Algemeen Lid Ruben Oldenburg
Algemeen Lid Anna-Louise Sorensen
Begeleidend Bestuurslid Feike van Opstal
Begeleidend Bestuurslid Robin Jessurun