Vicie

Visiecommissie

Wij behoeven geen uitleg, je hoort ons te kennen, voor vragen mail naar klantenservice@mfas.net of visie@mfas.nl

Wij zijn te bereiken via visie@mfas.net!

Voorzitter Mathijs Nijhof
Secretaris Gigi Kok
Penningmeester Rani Serré
Lid PR Camille Bakker
Lid Sponsoring Anique Coelingh
Begeleidend Bestuurslid Ivana Djurica
Begeleidend Bestuurslid Jonathan Melger
De speurtocht is nu echt begonnen….